İlke ve Değerlerimiz

İlkelerimiz

Müşterilerimiz bizim varlık nedenimizdir. Onlara güç katar, rekabet avantajı sağlarız. Müşterilerimiz ile büyürüz.

Çalışanlarımız en önemli sermayemizdir. Entellektüel sermayemizi sürekli geliştirmeyi hedefleriz. Çalışanlarımızın memnuniyeti, müşteri memnuniyetinin güvencesi  ve geleceğimizdir.

Değişim ve gelişim hayatın vazgeçilmezidir. Bizi sürekli zirvede tutacak olan ancak yaratıcı uygulama ve çözümlerdir. Sürdürülebilir bir başarı çevik bir organizasyon olmakla mümkündür.

Müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve çalışanlarımızla ilişkilerimizi açıklık, saygı ve güven temeli üzerine kurarız.

Maliyetlerimizi düşürmek, verimliliğimizi ve karlılığımızı artırmak müşteri, çalışan ve işortağı ile güven içersinde çalışarak sağlanabilir.

 

Değerlerimiz

Ankara Kırım Yıkım ailesinin tüm bireyleri aşağıda belirten ilke ve değerlere sahip olarak kendisini sürekli geliştirmeye çalışır.

Güvenilirlik
İş ahlakına ve dürüst çalışma ilkelerine uygun davranarak güvene dayalı ilişkiler geliştirmek.

Müşteri Odaklılık
Müşterinin her zaman önemli olduğu bilinci ile müşterilerin beklentilerini anlamak; uygun hizmetler sunarak müşteri memnuniyetini sağlamak.

Sonuç Odaklılık
Planlı ve disiplinli çalışma yaklaşımı ile tüm engelleri aşarak istenen sonuca zamanında ulaşmak.

Takım Çalışması
Deneyimlerini paylaşarak ve sorumluluklarını yerine getirerek işbirliği içinde ortak hedeflere ulaşılmasında aktif rol almak.

Sürekli Gelişim
Sürekli gelişim için çalışanlarımıza ve teknolojiye yatırım yapmak.

Yaratıcılık
Müşterinin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını öngörerek yeni fikir ve yaklaşımlar geliştirmek.

İletişim
İletişim araç ve yöntemlerini etkin bir şekilde kullanarak gerekli ve doğru bilgileri doğru kişi, doğru birim ve ilişkide bulunulan ilgili kurumlara zamanında ve doğru bir biçimde iletmek.